Για μας

Η ιστορία μας

Η SAFOR Security International ιδρύθηκε το 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας για όλους, οπουδήποτε στον κόσμο. Στον σύγχρονο κόσμο, ένα άτομο μπορεί να βρεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση κάθε λεπτό. Όλοι ανησυχούν για την προσωπική ασφάλεια και την ασφάλεια των αγαπημένων τους.

Η εταιρεία μας βλέπει έναν μεγάλο στόχο μπροστά της – να προστατεύσει τους ανθρώπους σε κρίσιμες καταστάσεις που απειλούν την υγεία ή τη ζωή τους. Θέλουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο το θύμα, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια. Η Ουκρανία έγινε η πρώτη χώρα που ξεκίνησε την υπηρεσία SAFOR.

Η φιλοσοφία μας

Ειλικρίνεια - Ειλικρίνεια

Ειλικρίνεια

Προς τις επιχειρηματικές προτάσεις, εξωτερικές και εσωτερικές έρευνες και νέες τεχνολογίες. Διαφάνεια όλων των διαδικασιών αλληλεπίδρασης με τους υπαλλήλους μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Αποδοτικότητα - Αποδοτικότητα

Αποδοτικότητα

Κατά τη λήψη αποφάσεων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διανομή κεφαλαίων. Χρησιμοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να επιτύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα στην εργασία και την επικοινωνία μας.

Ταχύτητα - Ταχύτητα

Ταχύτητα

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται μια άμεση απάντηση σε προτάσεις από τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, αλλαγές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες και σήματα για βοήθεια.

Οι αξίες μας

Να είμαστε απλοί

Να είμαστε εύχρηστοι και συνοπτικοί στην επικοινωνία.

Να είμαστε διαθέσιμοι

Προσπαθούμε να είμαστε προσβάσιμοι σε οποιοδήποτε άτομο.

Να είμαστε συγκεντρωμένοι

Παρακολουθούμε την ανάπτυξη των τεχνολογιών και χρησιμοποιούμε τις καλύτερες λύσεις για τη βελτίωση της υπηρεσίας (παρακολούθηση, αναγνώριση)

Να είμαστε ανοιχτοί

Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας βασίζονται στις αρχές της ηθικής, της ευθύνης και του επαγγελματισμού.


Up