Публічна оферта

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Фізична особа – підприємець Бублієнко Олександр Петрович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02 №958954 від 07.10.2008 року (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), надалі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу turbohiring.co для пошуку спеціалістів у сфері інформаційних технологій на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – фізична особа – підприємець Бублієнко Олександр Петрович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02 №958954 від 07.10.2008 року, є власником сервісу turbohiring.co та надає послуги визначені даним Договором.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась у встановлений на сервісі turbohiring.co спосіб, якій Виконавець надає послуги відповідно до умов даного Договору.

1.6. Спеціаліст – фізична особа, яка володіє певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій, інформація про яку була знайдена Виконавцем у відкритих джерелах в мережі Інтернет та надалі розміщена на сервісі turbohiring.co.

1.7. База спеціалістів – структурований перелік фізичних осіб, які володіють певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій, розміщений на сервісі turbohiring.co.

1.8. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до сервісу turbohiring.co на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

1.9. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику послуги в об’ємі передбаченому даним Договором, який Замовник обирає самостійно.

1.10. Безкоштовні послуги – надання Виконавцем Замовнику послуги обмеженого доступу до сервісу, тобто до обмеженої кількості результатів за пошуком. Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.11. Тестовий період – це період, який складається з 14 календарних днів після реєстрації Замовника на сервісі Виконавця протягом якого Замовник отримує на безкоштовній основі повний доступ до сервісу.

1.12. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника за доступ до сервісу turbohiring.co.

1.13. Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

1.14. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.15. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.16. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сервісі turbohiring.co передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.17. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.18. Плагін сервісу для веб-браузера – програма, що працює в веб-браузері і розширює функціональність сервісу.

1.19. Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс turbohiring.co передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються turbohiring.co для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу turbohiring.co, що спрощує своєю чергою інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках turbohiring.co зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів turbohiring.co.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до сервісу turbohiring.co лише після здійснення Замовником реєстрації на сайті www.turbohiring.co та створення акаунту.

2.2. Для реєстрації на сайті Виконавця Замовнику необхідно зайти в розділ «Реєстрація», у якому необхідно ввести електронну адресу своєї електронної поштової скриньки, після чого на вказану електронну скриньку Замовника відсилається автоматично згенерований пароль та активаційне посилання. Після переходу за активаційним посиланням Замовник отримує доступ до користування сайтом.

2.3. Послуга надається на платній або безкоштовній основі за вибором Замовника шляхом надання доступу до сервісу turbohiring.co.

2.4. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.5. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.6. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування сервісом.

2.8. Замовник — суб’єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.

Вгору